Prijzen


Eerste Proefles 1x GRATIS
Losse les euro 8,00
Strippenkaart 10 x euro 70,00 (4 maanden geldig)
Abonnement 1x per week euro 25,00 per maand
Abonnement onbeperkt euro 35,00 per maand
Prijzen geldig tot 30 juni 2015, geen lange termijn contracten

Regels:
1. Je meld je aan voor een vast tijdstip en dag
2. Kan je niet dan meld je je af per mail, sms of whats app
3. Gemiste lessen mag je altijd inhalen
4. Geen restitutie voor gemiste lessen
5. Strippenkaart is 4 maanden geldig
6. Bij opzegging voor de 20e van de maand zal geen afschrijving meer volgen
7. Bij opzeggen na de 20e van de maand zal nog 1 afschrijving volgen
8. Bij zware blessures en/of lange vakantie (lees +4weken) kan het abonnement (in overleg bevroren worden)
9. Tijdens jouw vakantie mag je iemand anders op je abonnement laten sporten (naam schriftelijk doorgeven)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Tijdens de les is een ledenoverzicht. Fit!Buiten heeft het recht uw naam en/of inschrijfformulier tijdens uw deelname aan de les te controleren.

2. Lidmaatschap
2.1 Inschrijven kan via het aanmeldformulier op www.fitbuiten.nl.
2.2 U kiest voor een abonnement 1x per week, abonnement onbeperkt per maand, een strippenkaart of een losse les.
2.3 Uw strippenkaart is 4 maanden geldig.
2.4 U dient voor aanvang van de les betaald te hebben oftewel contant of de bank.
2.5 Bij niet tijdige betaling wordt het openstaande bedrag bij het lid in rekening gebracht. Het lid dient deze binnen 14 dagen aan Fit!Buiten te voldoen.
2.6 Bij het niet betalen van de maandelijkse kosten wordt het lidmaatschap nietig verklaard.
2.7 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

3. Opzeggen
3.1 Opzeggen doet u per mondeling of per mail, sms, whats app. Opzeggen dient voor de 20e van de maand. Indien dit niet geschiedt, wordt het abonnement automatisch verlengd.
3.2 Bij langdurige ziekte is het mogelijk uw abonnement tijdelijk stil te zetten. Dit gaat in alle gevallen in overleg met uw instructrice.
3.3 Bij opzegging voor de 20e van de laatste maand zal geen afschrijving meer volgen.
3.4 Bij opzegging na de 20e van de maand zal nog 1 afschrijving volgen.

4. Inhaallessen
4.1 Je mag altijd inhalen. Zorg dat je in ieder geval op tijd aanwezig bent, anders loop je het risico dat we weg zijn.
4.2 Gemiste lessen worden niet verrekend met het abonnementsgeld. Bij blessures wordt ook geen restitutie verleend, de gemiste lessen mogen wel ingehaald worden (zie artikel 4.1en 4.2).
4.3 Bij zware blessures en /of lange vakantie (lees + 4weken) kan het abonnement (in overleg) bevroren worden.

5. Privacy
5.1 Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en worden alleen voor eigen beheer gebruikt. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

6. Continuïteit lessen
6.1 De lessen blijven tijdens de schoolvakanties doorgaan, behalve met de zomervakantie dan geld een zomerrooster.
6.2 In het geval van een uitval van de instructrice door blessure of ziekte wordt door Fit!Buiten voor een vervanger gezorgd.
6.3 Bij slecht weer gaan we in principe gewoon door. Fit!Buiten heeft het recht de lessen maximaal 5x per jaar te verzetten naar een andere dag in de week.

7. Persoonsgegevens
7.1 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijvoorbeeld adres of bankgegevens) dienen schriftelijk of per mail aan Fit!Buiten worden doorgegeven.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Fit!Buiten is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen thuis te laten.
8.2 De sporter dient zicht ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat eventuele schade die tengevolge van de sport kan ontstaan, voor eigen risico is.
8.3 Fit!Buiten is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekrakende voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

9. Toegang
9.1 Fit!Buiten kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

10. Algemene gegevens
Fit!Buiten, Rabobank: NL 27 RABO 01749.23.937  tnv FitBuiten, KVK Nummer 56416105, Cécile van Alebeek Mobiel : 06 – 146 55 183, www.fitbuiten.nl, info@fitbuiten.nl

© 2015 Fit!Buiten Stuur me een email