privacy beleid

Fit! Buiten is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en neemt de beveiliging hiervan serieus. Fit! Buiten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cecile van Alebeek, te bereiken op info.fitbuiten@gmail.com.